Trường AN LANGUAGE

Lời ngỏ của hiệu trưởng phân hiệu trường An Language school
14/06/2019

- Shigeru Hirai, Hiệu trưởng Trường Ngôn ngữ Ikebukuro Học ngôn ngữ của một quốc gia khác đưa bạn hiểu được văn hóa của quốc gia đó. Nếu bạn quan tâm đến việc học tiếng Nhật, trước tiên tôi muốn bạn hiểu về đất nước Nhật...

Điểm mạnh của trường AN LANGUAGE SCHOOL
10/06/2019

An Language School là trường được thành lập từ thời kỳ đầu mà các trường tiếng Nhật đuợc thành lập ở Nhật Bản. Học sinh tiếp thụ chương trình 「Đào tạo tiếng Nhật trên nền tảng giao tiếp ( Tiếng Nhật Thông dụng )」và nếu có...

GIỚI THIỆU TRƯỜNG AN LANGUAGE SCHOOL
08/06/2019

TRƯỜNG AN LANGUAGE SCHOOL có 4 phân hiệu : - Trường Ikebukuro - Trường Narimasu - Trường Nerima - Trường Hikarigaoka Giới thiệu chung về các trường : 1. Trường Ikebukuro - Trường Ikebukuro đã học tiếng Nhật như một công cụ giao tiếp (tiếng Nhật hữu ích) từ lúc thành...

GỬI TIN NHẮN