Trường MERIC

Lịch sử của trường Nhật ngữ Meric
31/03/2016

Lịch sử của trường Nhật ngữ Meric Tháng 4 năm 1989 Thành lập trường Anh ngữ giao tiếp Meric Tháng 4 năm 1992 Thành lập trường Nhật ngữ Meric Năm 1999 Hỗ trợ dạy tiếng Nhật cho những người dân tị nạn Kosovo (Được chiếu tin trên kênh NHK) Năm 2000 Lên sóng chương...

Giới thiệu từ Lãnh đạo trường Nhật ngữ MERIC
31/03/2016

Giới thiệu từ Lãnh đạo trường Nhật ngữ MERIC Lời ngỏ từ Chủ tịch Tập đoàn Meric đang nỗ lực mỗi ngày trên lĩnh vực trọng tâm là đào tạo ngôn ngữ để góp phần cống hiến cho xã hội toàn cầu. Trên lĩnh vực chính là...

GỬI TIN NHẮN